0

DAFTAR GURU SMP N 3 BRINGIN 

 1.  Drs. Achmad Zamroni

  Bapak Kepala Sekolah
 2.  Yamri , S. Pd.

   Guru mapel PKn dan PAI
 3.  Drs. Sudarto

  Guru Mapel PAI
 4.  Budi Astuti, S. Pd.

  Guru Bimbingan Konseling
 5.  Siti Aliyah, S. Pd.

   Guru Mapel Bahasa Indonesia
 6.  Erny Ernawati , S. Pd.

   Guru Mapel Bahasa Inggris
 7.  Suswantini, S. Pd.


   Guru Mapel Matematika
 8.  M. Muntaha, S. Pd.

  Guru Mapel Bahasa Jawa

 9.  Tri Endang S, S. Pd.

   Guru Mapel IPS
 10.  Supriyanto, S. Pd.

   Guru Mapel Penjas Orkes
 11.  Ery Yuwono, S. Pd.

  Guru Mapel IPS
 12.  Sutrisna, S. Pd.

   Guru Mapel IPA
 13.  Dra. Dijah Hikmahwati

  Guru Mapel PKn 
 14.  Eko Endarmoko, S. Kom

  Guru B-TIK dan Mapel Penjas Orkes
 15.  LA Endang S, S.Pd.

  Guru Mapel Prakarya
 16.  Kuswandani, S. Pd.

  Guru Mapel Bahasa Indonesia

 17.  Wedha Ridwantho, S.Si

  Guru Mapel IPA

 18.  Budi Wahyu W, S.Pd.

  Guru Mapel Pkn dan Seni budaya
 19.  Lilik Sigid Pramono, S.Kom

   Guru Mapel Seni budaya, B-TIK
 20.  Liliyk Widiastuti, S.Pd

   Guru Mapel Matematika
 21.  Aang Hunaify, S. Pd.

  Guru Mapel Bahasa Inggris

 22.  Uswatun Khasanah, S.Pd

  23. Agus Windarto, S.Pd

  Guru Mapel Matematika dan Penjas Orkes

  24.  Surya Nughaeni,S.Pd

  25. Ahmad Ridwan

   

Posting Komentar

 
Top